BS 10008

BS 10008 - ELEKTRONİK BİLGİ KABUL EDİLEBİLİRLİK STANDARDI

BS 10008, elektronik olarak saklanan bilgilerin yasal olarak kabul edilebilirliğine ilişkin Standarttır. Temel amacı, kuruluşlara elektronik kayıtlarının güvenilir olduğunu ve bu nedenle bir anlaşmazlığı çözmek için kanıt olarak kullanılabileceklerini kanıtlamak için bir araç sağlamaktır. Yasal bir anlaşmazlıkta, yasal bir organ tarafından talep edildiğinde veya departmanlar veya bölümler arasındaki bir iç anlaşmazlığı çözmek için bir güvenilirlik kanıtının gerekli olup olmadığı, BS 10008'e göre sertifikalandırılmış bir kuruluş, elektronik kanıtlarının sağlam ve güvenilir olduğunu gösterecek bir konumda olacaktır. Bu bilgi yönetim sistemi standardı, tüm yaşam döngüsü boyunca kapsam dahilindeki elektronik bilgilerin özgünlüğüne, bütünlüğüne ve kullanılabilirliğine ilişkin riskleri yönetir.