FDA Belgesi

FDA Nedir?

FDA, ABD Hükümetine bağlı olan; diyet eklentileri, gıda, ilaç, kan ürünleri, biyolojik medikal ürünler,radyasyon yayan aletler, medikal araçlar, kozmetikleri ve veteriner aletlerinden sorumlu bürosudur. FDA kısaltmasının açılımı U.S. Food and Drug Administration şeklinde olup, Türkçe karşılığı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi olarak tanımlanabilir. Amerika Sağlık Bakanlığı bünyesinde olan ve 1862 temelleri atılmış bir kurumdur.

FDA' in (U.S. Food and Drug Administration) şeklindeki açılımı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi' dir. İlaç  ve gıda ve başta olmak üzere biomedikal aletler, medikal gereçler, radyasyon yayan gerçekler, kozmetik ürünler gibi ürünlerden sorumludur. 10 bine yakın personeliyle ürünleri analiz eder ve teyit eden kuruluştur.

FDA Belgesine başvuru yapmak & detaylı bilgi almak için tıklayınız.

FDA Belgesi Nedir?

FDA Belgesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan; diyet eklentileri, gıda, ilaç, kan ürünleri, biyolojik medikal ürünler,radyasyon yayan aletler, medikal araçlar, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu bir bürosudur. FDA Belgesi açılımı U.S. Food and Drug Administration olup, Türkçe  karşılığı olarak Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ifade ediilebilir.

FDA Belgesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde insan yada hayvanların tüketmesi maksadıyla gıdanın üretimi, gıdanın işlemesi, gıdanın paketlemesini gerçekleştiren ve ya bunları elinde bulunduran bütün yerli ve yabancı tesisler FDA Sertifikası tescil kaydını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Halk Sağlığı Güvenliği ve Biyoterörizm Hazırlık ve Tepki Kanunu 2002 (Biyoterörizm Yasası), Sağlık ve İnsan Hizmetleri Birimine bağlı olan Gıda ve İlaç Dairesi’ni (FDA)  gıda hususunda tek düzenleyici firma olarak belirler. Halkı korumak adına  ilave  adımlar atması için yada ABD gıda pazarının emniyetini terör olaylarına  karşı korumayı hedeflemektedir. Bioterorizm yasası uyarınca 16 Ekim 2003 tarihinden bu zamanda kadar geçen süreçte  ABD’ye gönderilecek her türlü yiyecek, içecek ve ilaç için FDA Belgesi teyidi alması gerekmektedir. ABD tüketicilerine sunulan yabancı gıda, medikal cihaz ve ilaç firmaları için FDA Belgesi ruhsatı bir zorunluluktur.Kozmetik firmalarının kaydı zorunlu değildir; fakat bu ruhsat ABD pazarı için güven oluşturduğundan, aynı zamanda da önemli bir pazarlama aracıdır.

FDA Belgesine başvuru yapmak & detaylı bilgi almak için tıklayınız.

ABD Kongresi, bu yasayı bir sonraki sene düzelterek, şirketlere yeni ilaçların güvenliğini ispatlamaları zorunluluğunu getirdi. Yeni kanunda kozmetik ve tedavi edici cihazlar için de yönetmelikler yer aldı.

FDA Belgelendirmesi Nasıl Yapılır?

 FDA belgelendirmesi, herhangi bir ikinci taraf belgelendirmeyi tanımayacağını ve kayıt sonrasında herhangi bir sertifika sorunu yaşanamayacağını dile getirmektedir. Çoğu İthalatçılardan ve kargo firmalarından her zaman üreticiye ait  tescil belgesi ya da FDA’ ya kayıtlı olduğuna dair bir kanıt talebinde bulunun. Bazı firmalar ise  ücretsiz olarak kendi kayıtları için müşterilerine bir tescil belgesi vermektedir. Müşteriler için ve müşterileri sitemizde sertifikayı kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz.