İYİ TARIM

Küreselleşen ekonomi ile beraber uluslararası pazarda en çok rekabetin yaşandığı sektör temel gıda sektörüdür. GLOBALGAP (daha önceki adıyla EUREPGAP), hızla büyüyen ülkeler listesinde şu anda her kıtada 80’den fazla ülkede– tüketici gereksinimlerini tarımsal üretime aktararak, pazarda İyi Tarım Uygulamaları (İTU) için kilit bir referans olarak tanınmaktadır.

GLOBALGAP, tüm dünyada tarım ürünlerinin sertifikasyonu için gönüllü standartlar koyan bir özel sektör kuruluşudur. Amaç, İyi Tarım Uygulamaları (İTU) için, küresel tarımın bütününe uyum sağlayabilecek farklı ürün uygulamaları ile ilgili BİR standart oluşturmaktır.

BELGELENDİRME SEÇENEKLERİ

1. Bireysel Sertifikasyon (Seçenek I):
Tek bir üretici adına gerçekleşen üretim için geçerlidir. Bireysel üretici gerçek veya tüzel kişi olabilir. Bireysel üretici sertifikalandırıldığında sertifikanın sahibi olur.

2.Grup Sertifikasyonu (Seçenek II):
Üretici birlikleri, kooperatifler, müteşebbisler ve grup oluşturan tüm üreticiler bu sertifikasyona tabidir. Grup üreticisinin kendisini tanımladığı bir tüzel kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Grubun İyi Tarım Uygulamaları’na yönelik olarak geliştirilmiş bir kalite yönetim sistemini kurmuş ve uyguluyor olması gerekmektedir. Üretici grup yasal bir kurum olarak, sertifikasyon gerçekleştiğinde sertifikanın sahibi olacaktır.

İyi Tarım Uygulamalarının Faydaları

1. Üreticilere Faydaları

 • İç ve dış pazarda tercih edilme sebebidir.
 • Eşit rekabet şartlarında önde olmayı sağlar.
 • Perakendecilerle nitelikli anlaşma sağlar.
 • Kaliteli ürün yetiştiriciliğine olanak sağlar.
 • Uzun vadede üretim maliyetlerinde düşüş, dolayısıyla karda artış imkanı sağlar.
 • Üretimde çalışan kişilerin güvenliğini ve refahını sağlar.

2. Tüketicilere Faydaları

 • Gıda güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili riskleri azaltır.
 • Ürünün kaynağı hakkında yeterli bilgiyi sağlar (izlenebilirlik).
 • Üründe kalite ve güvenilirliği sağlar.
 • Tüketicilerin gıda kalitesi ve güvenliği ile ilgili talepleri başarı ile karşılanır.

3. Perakendecilere Faydaları

 • Üretici ile nitelikli anlaşma olanağı sağlar.
 • Halk sağlığı ve ürünün güvenilirliği ile ilgili endişeleri ortadan kaldırır.
 • Tüketicinin ürüne olan güveniyle talepte artış sağlanır.
 • Yasal düzenlemelere uygunluk göstermesi nedeniyle engellerin ortadan kalkmasına olanak sağlar.

4. Çevreye Faydaları

 • Sürdürülebilir, çevreye karşı sorumluluk alan bir üretim, doğal hayatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması.
 • Tarımın çevreye olan zararlı etkilerinin azaltılması.
 • • Korumacı bir yönetim planının uygulanması.