IFS TARİHÇESİ

Uluslararası Gıda Standardı (International Food Standard ) olarak ifade edilen bu standart 2000 yılında, gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES – The Global Food Business Forum- tarafından iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. ISO 9000: 2000′ den farkı, HACCP içermesidir. Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya’ da başlangıçta 40 ticari işletmenin katılımı ile oluşmuştur.

IFS NEDİR?

Günümüzde küreselleşen ekonomi çerçevesinde dünyanın dört bir yanında üretilen gıda ve diğer tüketim maddeleri zincir market raflarında tüketici ile buluşmaktadırlar. Çeşitliliğin ve üretim sahalarının bu kadar genişlediği günümüzde tüketicinin doğal hakkı olan güvenli gıda sağlama gerekliliklerinin sağlanmasında kim, ne şekilde sorumluluk taşıyor ve yerine getiriyor. Avrupa gıda yasaları çerçevesinde yer alan;due diligence; gereği parakende zincirleri özellikle kendi markaları adına ürettirdikleri ve satışa sundukları ürünlerin gıda güvenliğini sağladığını garanti altına almalı ve buna ait sorumluluğu taşımalıdır. Peki bulunduğu yerden kilometrelerce uzakta üretilmekte olan ürünlerde güvenli gıda gereksinimleri nasıl garanti altına alınabilir?Şartların gerçekten gerektiği gibi yerine getirildiğini izlemek ve sürdürülebilirliğinden emin olmak üzere parekende grupları kendi kalite kontrol ve denetleme servislerini oluşturmuş ve belirli dönemlerde denetimlerle tedarikçilerinin kalite ve güvenlik gerekliliklerini izlemeye çalışmıştır.

Her perakende grubunun kendi imkanları dahilinde gerçekleştirdiği bu denetimlerin, farklı bakış açıları nedeniyle farklı yaklaşımlar oluşturması, üreticileri zor durumda bırakmasının yanısıra yüksek maliyet yaratması, ortak yaklaşım ve standart oluşturma gereğini ortaya koymuştur.

Oluşan karmaşayı gidermek, şeffaf ve harmonize bir yaklaşım için 2002 yılında Alman perakendecileri HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandel) genel gıda güvenlik standardı oluşturmak ve geliştirmek üzere çalışma grubu oluşturarak IFS (Uluslararası Gıda Standardı) standardını geliştirdiler.

Geliştirilen standart GFSI (Global Food Safety Initiative) tarafından da kabul edildi. 2003 yılında Fransız FCD (Federation des Entreprises du Commerce et de la Distribution) perakendeciler grubu ve toptancıları da bu çalışma grubuna dahil olarak IFS standardı 4. versiyonu geliştirme çalışmalarında yer aldılar.

IFS, perakendeciler için özel etiket ( private label) üretimi yapan üreticilerin gıda güvenliğinden emin olmak ve kalite seviyelerini izlemek üzere oluşturulmuş uniform bir araçtır. Gıda işlemenin tüm basamaklarına uygulanabilir.
.

IFS, 5 bölümde kendini sınıflandırır,

1. QMS’ e talepler

2. Yönetim Sorumluluğu

3. Kaynak Yönetimi

4. Üretim Süreçleri

5. Ölçme, analiz, iyileştirme

ISO 9001: 2000’ den farkı, HACCP içermesidir.

NEDEN IFS?

  • Tüketici güveninin artması
  • Geniş Avrupa pazarlarına giris
  • Perakende dağıtımı ile güçlü bağlar
  • Şeffaflığın artması
  • Üretimin verimliliğinin arttırılması
  • Önemli gıda risklerinin minimize edilmesi
  • İç süreçlerin etkili kontrol edilmesi ve hata yapma riskinin minimize edilmesi
  • Gıda güvenliğine proaktif bir yaklaşım getirmek