ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI

ISO 22000, gıda endüstrisi uzmanları tarafından geliştirilmiş olan uluslararası kabul görmüş tüm gıda zinciri içinde ekipman, paketleme malzemesi, temizlik maddeleri, katkı ve bileşen imalatçıları gibi ilişkili kurumları da kapsayan bir standarttır. Bu standardın amacı, gıda güvenliği yönetiminin ihtiyaçlarını gıda tedarik zinciri ile uyumlu hale getirmektir. ISO 22000 standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standardının yerini alabilecek ve dünyada ISO 9001 standartı gibi kabul görebilecek bir standart olması öngörülmektedir.

ISO 22000 belgesini gıda üreticileri yanında, BRC, EFSİS, IFS gibi aşağıdaki sektörleri içeren malzeme, ekipman, kimyasal tedarikçileri ile depolama ve taşıma hizmeti veren gıda sektörü tedarikçi firmaları tarafından da kullanılabilmektedir.

 • Hammadde tedarikçileri
 • Hayvan yemi üreticileri
 • Gıda nakliyeci firmaları
 • Gıdayla temas eden ambalaj üreticileri
 • Gıda depoları
 • Gıda makineleri üreticileri
 • Gıda sektörüne yönelik temizlik kimyasalı üreticileri

ISO (International Organisation for Standardization) tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000:2005 standardının, Asıl amacı tüketiciye sağlıklı üretilmiş gıda güvenliği sağlamak ve sürekli olarak bu yeteneği korumak ve geliştirmek olup ‘Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ olarak yayınlanmış ilk uluslar arası standarttır. 

TS EN ISO 22000:2005  standardı ‘Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar’ yayınlanmış olup, standart üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. Bu standardın yayınlanması ile TS 13001 – HACCP standardı iptal edilerek, yürürlülükten kaldırılmıştır. 

ISO 22000 Belgesinin Avantajları Nedir?

 • Şirketinize uluslararası kabul görmüş yöntemleri kazandırır
 • Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesini sağlar.
 • Tedarikçi ve hissedarlarınızın tehlike tetkiklerinize güvenmelerini sağlar
 • Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılmasını sağlar.
 • Yasal ve düzenleyici gıda güvenliği gereksinimlerine uyumlu olduğunuzu göstermenizi sağlar
 • Bu tehlike tetkikleri tedarik zinciriniz boyunca uygular
 • Hesap verebilirlik ve sorumluluklara şeffaflık kazandırır
 • Etkin kalması için sistemleri sürekli olarak geliştirip günceller.

ISO 22000:2018 YAYINLANDI!

Gıda güvenliği yönetim sistemi standardı olan ISO 22000, uzun süren çalışmalar sonucunda revize edildi. ISO (Uluslararası Standart Organizasyonu) tarafından 18.06.2018 tarihinde kabul edilerek yayımlanan ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, ISO 22000:2005'in yerine geçti.

Yüksek Seviye Yapı'ya uygun olarak hazırlanmış olması sebebi ile ISO 22000:2018 standardı, diğer yönetim sistemi standartları ile çok kolaylıkla uyumlaştırılabiliyor ve böylece uygulayıcı kuruluşlara zaman ve etkinlik kazandırıyor.

ISO 22000:2005 sertifikasına sahip kuruluşların geçişi tamamlaması için standardın yayım tarihinden (18.06.2018) itibaren 3 yıllık bir süre belirlenmiştir. Bu süre sonunda ISO 22000:2005 sertifikaları geçerliliğini yitirecektir.

Standart gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini sağlayan, genel kabul görmüş kilit bileşenleri de kapsar. Şöyle ki:

 • Etkileşimli iletişim
 • Sistem yönetimi
 • Önceden gerekli programlar ve HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası) planlarıyla gıda güvenlik tehlikelerinin kontrolü
 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesi