ISO/IEC 27006:2015 AMD 1-2020 REVİZYON GEÇİŞİ

ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020, 27 Mart 2020 tarihinde yayınlanmıştır.

''Türkak tarafından geçiş duyurusu yapılmış olan ISO/IEC 27006:2015/Amd.1:2020 standardı revizyon geçişi firmamızın 2021 yılı denetimi ile birlikte gerçekleştirilecek olup mevcut BGYS faaliyetlerinde yer alan personellerin (tetkik ekibi, karar alıcı ve planlamadan sorumlu personel) bu revizyona uygunluk sağlaması 31 Mart 2022 tarihine kadar gerçekleştirilecektir.

Geçiş faaliyetleri kapsamında tüm ilgili personelin atama kriterlerine uygunluğunun tekrar gözden geçirilmesi için Planlama Sorumlusu tarafından sizlere ilgili kayıt ve uygulama bilgileri sizlere iletilecektir. ''