TS ISO 55001

TS ISO 55001 - Varlık yönetimi - Yönetim sistemleri – Şartlar

 

Temel amacı kuruluşların varlıkların yaşam döngüsünü daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak olan bir varlık yönetim sistemi standardıdır. ISO 55001'i uygulayan kuruluşlar, günlük faaliyetler üzerinde daha iyi kontrole sahip olacak, varlıklarıyla daha yüksek getiri elde edecek ve toplam risk maliyetini azaltacaktır.

 

Bu standart, şirketlerin tüm organizasyon yapılarına ve her türlü varlığa uygulanabilir. Somut sonuçlar, birim maliyette dramatik bir düşüşün eşlik ettiği etkinlikte bir büyümeden oluşur. Bu çerçeve ayrıca performansın sürekli iyileştirilmesini destekler ve herhangi bir endüstri, tür veya büyüklükteki bir kuruluş için iyileştirmeler sunar.

 

ISO 55001, paydaş, iş ve yasal gereklilikleri karşılamanızı sağlayarak önemli varlık yönetimi iyileştirmelerine doğru size rehberlik edecektir. Paradan ve zamandan tasarruf etmek için şirketin en güçlü savunmasıdır. Varlıkları doğru bir şekilde yöneterek, mevcut varlıklarınızı akıllıca kullanabilecek ve işletmeye katma değer sağlarken bunların kullanımından daha fazlasını elde edebileceksiniz.

 

Standart, şirketlerin mevcut ve gelecekteki performansının iyileştirilmesini sağlayan süreçlerin ve risklerin doğru şekilde ele alınmasını desteklemek için tasarlanmıştır. Varlık yönetiminin amacı kurumsal hedeflere ulaşmak olduğundan, kuruluşun hedeflerini varlık yönetimi hedefleriyle uyumlu hale getirir.