ISO 9001:2015 Geçiş Süreci Hakkında Bilgilendirme

ISO 9001:2015  KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ REVİZYON BİLGİLENDİRMESİ

     ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin revizyonu Eylül 2015’ te tamamlanarak Uluslararası Standartlar Birliği (ISO) tarafından yayınlanmıştır.

ISO 9001:2015 REVİZYONU İLE GELEN YENİLİKLER

     ISO 9001:2015, standardın yeni versiyonunu, kuruluşların sürdürülebilir gelişmeye yönelik    çalışmalarının temel öğelerinden biri olarak konumlandırır ve genel anlamda performansı artırıcı bir araç olarak sunmuştur.

Risk temelli düşünce ve yaklaşım ile ilgili açıkça şartlar standardın genelinde yer almaktadır.

Dokümantasyon yoğunluğundan çok kayıtların  yazılı hale getirilmesi üzerinde durulmuştur.

ISO 9001 2008 Versiyonu bir Kalite Yönetim Sistemi Standardı iken aslında tam bir Süreç Yönetim Standardı gibi bir yaklaşımı vardı

Fakat ISO 9001 2015 Revizyonu tam bir Kalite Yönetim Sistemi Standardı versiyonu haline getirildiğini görüyoruz.

·         ISO 9001:2015 Revizyonu ile 8 Temel Kalite Prensibi 7 ye indirilmiş, Yönetimde Sistemi Yaklaşımı  Proses Yaklaşımı içerisinde işlenmiştir. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişki prensibi, kuruluşu ilgilendiren tüm paydaşları içerecek şekilde İlişki Yönetimi Prensibi ile tarif edilmeye çalışılmıştır.

·         ISO 9001:2015 Revizyonu ile Risk ve fırsatların yönetimi getirilmiş, ve ISO 9001 2015 standardın geneline işlenmiş. Önleyici yaklaşım olarak kullanım olanağı bulmuştur. Böylece ISO 9001 :2015 ile Risk ve Fırsatların yönetimi gelir isekn Önleyici Faaliyet uygulamaları kaldırılmıştır.

·         ISO 9001 :2015 Revizyonu ile “Ürün” yerini “Ürün ve Hizmet” e bırakmıştır

·         ISO 9001 :2015 Revizyonu ile “Doküman” ve “kayıt” yerine «Dokümante Bilgi” gelmiştir.

·         ISO 9001 :2015 Revizyonu ile “Kalite El Kitabı” gereksinimi ortadan kalkmıştır.

·         ISO 9001 :2015 Revizyonu ile Zorunlu Prosedürler kaldırılmış, kuruluşun kendi ihtiyacı doğrultusunda belirlemesi beklenmektedir.

·         ISO 9001 :2015 Revizyonu ile Hariç Bırakma yerine uygulanabilirlik tanımı getirilmiştir. ISO 9001 :2015 Standardın herhangi bir şartını yerine getirememe uygunabilirlik kavramı ile ifade edilmiştir.

·         ISO 9001 :2015 Revizyonu ile Proses Yaklaşımı, girdiler, işlem, çıktılar ve önlemler de dahil olmak üzere daha bağlayıcı bir gerekliliktir.

·         ISO 9001 :2015 Revizyonu ile “Kuruluş Bağlamı” ilave edildi. KYS nin tasarımı için çerçeve yaklaşımını kastedilmektedir.

·         ISO 9001 :2015 Revizyonu  ile “Yönetim temsilcisi” anlayışı kalkmıştır.

·         ISO 9001 :2015 Revizyonu  ile Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim daha fazla ağırlık kazanmış, kuruluşun hedef, amaç, faaliyetleri, performans göstergeleri, vizyon, misyon değerlendirmesi yapması beklenmektedir. GZTF, PEST analizleri gibi yöntemlerle iç ve dış yapı değerlendirmesi, paydaş beklenti yönetimi yapılması beklenmektedir.

·         ISO 9001 :2015 Revizyonu ile diğer Yönetim sistemleri ile uyumlu olması için 8 madde SL yaklaşımına göre düzenlenmiş, 10 maddeye çıkarılmıştır, yapı yeni standartların bütününde aynı şekilde yapılma yoluna gidilmiştir.

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİ UYGULAYAN KURULUŞLARIN ,

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİŞİ İÇİN  YAPMASI GEREKENLER NELERDİR ?

     ISO 9001:2008 belgeli kuruluşlara standardın yeni versiyonuna geçiş için, ISO 9001:2015’in yayınlanmasından itibaren üç yıl süre tanınmıştır. Mevcut yayınlanma takvimine göre, bu geçiş dönemi 2018 yılının Eylül ayında sona erecektir. Bu süreç içinde;

·         ISO 9001 :2015 Revizyonu ile yeni standart şartları ve standardın gerektirdiği dokümantasyon hakkında bilgi edinmesi

·         Yeni gereksinimleri karşılayabilmek için ,bir geçiş planı oluşturması

·         Kuruluş ile ilgili bütün tarafların eğitim ve farkındalık süreçlerini tamamlaması

·         Revize edilen şartlar nedeniyle , standardın şartlarını karşılamak amacı ile mevcut kalite yönetim sisteminin güncellenmesi ve etkinliğinin doğrulanması

·         Geçiş süreçlerini tamamladıklarında belgelendirme kuruluşu ile irtibata geçmek .

Anadolu Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri  tarafından ISO 9001:2008 versiyonundan belgelendirilmiş olan kuruluşların belgelendirme süreçlerinin sekteye uğramaması için  ,15 eylül 2018 tarihinden önce ISO  9001:2015 versiyonuna geçişlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Geçiş sürecini tamamlamayan müşterilerimizin belgesi iptal olacaktır.

Tüm kamuoyuna ve siz değerli müşterilerimize duyurulur .