ISO/IEC TS 17021-1:2015 Standardına Geçiş Çalışmalarımız Tamamlanmıştır.

ISO/IEC 17021-1:2015 Standardı Geçiş Duyurusu

ISO/IEC 17021-1:2015 Uygunluk Değerlendirmesi – Yönetim Sistemlerinin Denetimini ve Belgelendirilmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar – Bölüm 1: Şartlar Standardı revize edilmiş ve  15.06.2015 tarihinde yayımlanmıştır. Yayımlanan standartta genel iyileştirmeler yapılması ve belgelendirme kuruluşları için ilave şartlar (risk analizi, operasyonel kontrol vb.) içermesinin yanı sıra özellikle gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerinin uygulanmasında bazı değişiklikler bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Anadolu Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri  olarak ISO/IEC 17021-1:2015 standardının gerekliliklerini 27.01.2017  tarihi itibariyle  tamamlamış olup, uygulamaya geçilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve siz değerli müşterilerimize duyurulur