BRC TARİHÇESİ

BRC – (British Retailer Consortium) İngiliz Perakendeciler Konsorsiyumu 1998 de kurulmustur, İngiltere’de perakendecilik sektörünün %90 ‘ını temsil eder,Sayısı 300 000’ i aşan market, mağaza, alışveriş merkezi, yiyecek ve içecek kurulusuna danışmanlık yapmaktadır.

BRC Standartları İngiliz perakendecilerinin oluşturmuş olduğu standartlardır. Uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmuştur.

Büyük perakendecilerin temsilcileri, üreticiler, belgelendirme kuruluşları, ticari kurumların bulunduğu teknik komiteler tarafından olusturulmustur.

Gıda üretim tesislerinde minimum hijyen standardının sağlanması amacıyla BRC, büyük İngiliz perakendecileriyle “BRC- Gıda Standardını” yayınlamıstır.

BRC’ nin Gelişimi;
1998- BRC Standard denetim standardı olarak yayınlandı
1999- EN 45004 akrediteli ilk Denetim Kuruşları onayladı
2000- 2. versiyon Haziranda biraz değiştirilerek yayınlandı
2000- CIES (Ticaret Odası CIES – The Global Food Business Forum ) tarafından Global Gıda Güvenliği ile ilgili ilk adım atıldı ve BRC Standardı, IFS Standardı ve HACCP Standardı GFSI Global Food Safety Initiative ile kıyaslandı
2002- 3. versiyon BRC standardı belgelendirme için yürülüğe girdi
2003- BRC, GFSI (Global Food Safety Initiative ) tarafından onaylı bir standard olarak kabul etti

BRC NEDİR?

BRC’ nin başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Biçim ve içerik açısından standart, gıda üreticilerinin çalışma sistemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır.

BRC – Global Gıda Standardı Sertifikasına sahip olmayı isteyen firmalar; tedarikçi taleplerine uygunluk, gıda güvenliğinin İngiliz tedarikçiler tarafından kabulü, tedarikçi denetim sayısında azalma, ürün güvenlik ve kalitesinde gelişim, verimli çalışmada gelişim ve rekabetçi pazar yapılanması

BRC Gıda Standardı, gıda işlenmesini kategorize etmiş ve 6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır. Firmalar belgelendirme başvurusu yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategori üzerinden başvuru yapmalıdırlar.

1.İşlenmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et- balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri)
2.Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze)
3. Günlük Yiyecekler(süt ve süt ürünleri, yumurta
4. Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yada pişirmeye hazır et ve balık ürünleri
5. Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri
6. Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)

BRC STANDARTLARI

BRC Müşteri Ürünleri (Customer Products)

Özel markalı ürünlerle ilgili yasal yükümlülükler tedarikçilerin teknik yeterliliklerinin onaylanmasını da içeren faaliyetleri kapsar. Bu standart tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmelerinde genel bir temel sağlayarak perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve tüketicilerin korunmasına yardımcı olur. Müşteri ürünleri ile ilgili olan BRC Standardının bazı bölümleri genel olarak uygulanabildiği gibi bazı bölümleri ürüne özel uygulanır.

Genel bölümler; imalat, ham madde alımı, hazırlık, geliştirme, paketleme ve depolama alanları, personel alanları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ürün kontaminasyonu riski, tehlike ve risk yönetim sistemi, ürün dizayn/geliştirme, personel hijyeni ve eğitim

BRC / IOP Teknik Standardı- Ambalaj Malzemeleri

BRC ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) standardı perakendecilere ve gıda üreticilerine yasal yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yardımcı olması amacıyla hazırlamıştır. Standart perakendecilere gıda ürünleri için ambalaj tedarik eden firmaların denetlenmesi için genel bir temel oluşturarak tüketicilerin korunmasını sağlamaktadır.

BRC – Gıda Standardı

Gıda üretim tesislerinde minimum hijyen standardının sağlanması amacıyla BRC büyük İngiliz perakendecileriyle “BRC- Gıda Standardını” yayınladı. Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda endüstrisi (tedarikçiler) altı temel kriteri yönetim sistemlerine adapte etmelidirler.

NEDEN BRC?

Tüketici güveninin artması

Geniş İngiliz pazarlarına giriş

Perakende dağıtımı ile güçlü bağlar

Şeffaflığın artması

Üretimin verimliliginin arttırılması

Önemli gıda risklerinin minimize edilmesi

Kalite, Hijyen ve Ürün Güvenligi gibi genis bir kapsamı vardır.

İç süreçlerin etkili kontrol edilmesi ve hata yapma riskinin minimize edilmesini sağlar.

Gıda güvenligine proaktif bir yaklasım getirir