EAC Belgesi

EAC Belgelendirmesi

Rusya Federasyonu’ndaki ürünleri/üreticileri ile tüketiciler arasındaki ilişkileri düzenleyen prosedürleri inceleyen EAC (Eurasian Economic Union) , belirlenen prosedürlere uygun olan ürünleri gümrükleme işlemlerinde geçişlerine kolaylık sağlayan bir belgedir. Rusya pazarlarına ürün ihracatı gerçekleştiren şirketlerin, üretimlerini belirlenen prosedürler çerçevesinde yapmaları zorunludur.

1992 yılında, Rusya Federasyonu hükümeti “tüketici haklarının korunması” amacıyla bir yasa çıkarttı ve bazı ürünlerin ülke pazarlarına girebilmesi için bazı standartlara uygun şekilde üretilmesini şart koştu. Halkın sağlığını ve pidemiyolojik güvenliğine ilişkin”, “Kalite ve kalite standartları” başlıkları altında sürekli yenilenen bir prosedür gerçekleştirdi. 27.12.2002 tarihli “Teknik Düzenleme” Federal Yasası kabul edilerek belge sahibi olmayan şirketlerin ürününe kesin bir yasaklama getirildi.

EAC Belgesi Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

EAC Sertifikası malların Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan veya Kazakistan’dan herhangi birine ihracında kullanılabilir. Sertifika ayrıca her bir ülkenin topraklarında da geçerlidir.
Tipik olarak Gümrük Birliği sertifikası, parti bazlı veya seri üretim için düzenlenebilmektedir. EAC Sertifikası parti bazlı, 1, 3 ve 5 yıllık süre için düzenlenmektedir. Gümrük Birliği uygunluk sertifikası Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın pazarlarına aynı anda girebilmenin en kolay yoludur.

EAC (Gümrük Birliği Uygunluk Sertifikası)

Gümrük Birliği Uygunluk Sertifikası (EAC Sertifikası) üretimlerin kalitesinin Gümrük Birliği bölgesi dahilindeki onaylanmış yönetmeliklere uygunluğunu teyit eden resmi bir belgedir.
EAC Sertifikası malların Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan veya Kazakistan’dan herhangi birine ihracında kullanılabilir ve yukarıda belirtilen tüm ülkelerde geçerlidir.
Tipik olarak Gümrük Birliği sertifikası, parti bazlı veya seri üretim için düzenlenebilmektedir. Sertifikanın bir yıldan uzun süre için düzenlenmesi durumunda yılda birden az olmamak üzere denetimler şartı aranabilir. EAC Sertifikası en çok 5 yıllık olabilmektedir. Gümrük Birliği uygunluk sertifikası Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın pazarlarına aynı anda girebilmenin en kolay yoludur.

EAC Deklarasyonu

Gümrük Birliği Uygunluk Deklarasyonu, EAC Sertifikasıyla aynı yasal etkiye sahiptir. Deklarasyonun alıcısı sadece bir EAC sınırları içerisinde tüzel kişisi olabilmektedir. Deklarasyonda adı geçen alıcı şirketler EAC dahilinde ürünlerin kalitesinden sorumlu olmalıdır ve ürünün kalitesiyle ilgili talepleri, şikayetleri ve başvuruları kabul etmek mecburiyetindedirler.
EAC teknik yönetmeliklerine göre bir uygunluk beyanında Gümrük Birliği bölgesinde tescilli örgütün ürünün piyasaya sürülmesinden sonra ürünün sorumluluğunu alacağı belirtilmektedir. Gümrük Birliği dahilinde tanzim edilmiş her bir uygunluk beyanı onay kurumu dahilinde tescil edilmelidir. EAC Beyanı en çok 5 yıllık bir süre için tanzim edilmektedir.