ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI

20. Yüzyıldan itibaren hızla artan sanayileşme, ilerleyen teknoloji, ortaya çıkan bilgi eksikliği ve yaşam alanlarındaki daralma nedenleriyle çevre kirliliği artmaktadır.

Çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan çevre kirliliği, insan yaşamını ciddi boyutta tehdit etmektedir.

Bu nedenle Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) , atıkları olan firmaların çevre kirliliğine neden olmalarını azaltmaları için ISO 14000 Sertifikası Serisi’ni yayımlamıştır. Organizasyonların çevre için oluşturdukları veya oluşturabilecekleri zararların sistemli bir şekilde minimize edilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, temelinde tabii kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri temelinde kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 14001 Belgesi bir ürün standardı değildir; ne ürünü üretildiği ve ürünün nasıl üretildiğini konu almaktadır. Ölçek ve sektör sınırlaması olmadan, her firmaya uygulanabilecek bir yönetim sistemidir. Gönüllülük esastır.  

ISO 14001:2015 REVİZYONU

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, dünyanın ilk uluslararası çevre yönetim standardı olarak binlerce kuruluşa ekolojik, sürdürülebilirlik ve operasyonel performans konularında BS 7750 ismi altında 1992 yılında yayınlandığından beri yardımcı olmaktadır.
ISO 14001'in çalışanlarınıza ve iş dünyasına hizmetini sürdürmesini sağlamak ve günümüz pazar koşullarına uyumundan emin olmak için standart revize ediliyor.
Standardın revize edilmiş hali ile sadece çevresel uygulamalarda yapılan değişiklikler değil aynı zamanda yönetim sisteminin gelecekte yaşanabilecek değişikliklerden etkilenmeyen yapısı da koruma altına alınmış oluyor. 
Firmaların, kuruluşların ve toplumun gelecek nesiller için yaşam kaynaklarını riske atmadan büyüme gibi küresel sorumlulukları vardır. ISO 14001 ilk yazıldığı andan itibaren her zaman çevresel faktörleri göz önünde bulundurmuş olup bu duruma ISO 14001:2015 revizyonunda da öncelik vermektedir.

STANDART FAYDALARI

Çevreye karşı duyarlılık ve saygı ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM STANDARTI’NIN en önemli faydasıdır. 
Çevre Yönetim Sistemini kurmak ve belgelendirmek, firmaların ilgili yasal şartlara uyumu ve doğal yaşamın sağlıklı şekilde devamı için sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda fayda sağlar.
Doğal kaynakları doğru ve kontrollü kullanmak masrafların azalmasına destek olur.
Hem yasal çerçeveyi korumak hem de içinde yaşanılan çevreye karşı sorumluluğun yerine getirilmesi için 14001 Çevre Yönetimi Sistemleri ile global ölçülerde bir çevreci kurum ve kuruluş haline gelinebilir. 

ISO 14001 SİZE NE KAZANDIRIR?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bir işletmenin faaliyetleri sonucu çevreye verdiği zararın ve doğal kaynak tüketiminin en aza indirilmesine katkı sağlar. Son zamanlarda tüm dünya tarafından çevreye verilen önem doğrultusunda, çevre konusunda hassas, duyarlı olan kuruluşların; toplum, müşteri ve yatırımcılar üzerindeki saygınlıklarını arttırdıkları göze çarpmaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulanması ile çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya verilen önem gösterilmekte ve bunun bir sonucu olarak da işletmeler, müşterileri için tercih sebebi olma şansını elde edebilmektedirler. Bunun yanı sıra, Çevre Yönetim Sistemi’ni etkin bir şekilde uygulayan kuruluşlarda doğal kaynak kullanımının azaltılması yoluyla maliyetlerinde azalma olduğu görülmüştür.