GLOBALGAP

GLOBALGAP Belgelendirme

GLOBALGAP-EUREPGAP, tarım ürünlerinin sertifikasyonu için gönüllü standartlar koyan bir kuruluşudur. Avrupa Birliği ülkelerindeki büyük perakendeci kuruluşlar sağlıklı tarımsal ürünler tüketimini temin etmek için bu ülkelerde yetiştirilen ve dışarıdan ithal edilen tarımsal ürünlerde aranan minimum standartları belirlemişlerdir

Bu standartların amacı , tarım ürünlerinin insan sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde nihai tüketiciye sunulmasını sağlamaktır. EUREPGAP sertifikası olan bir ürünün; tohumun toprağa ekiminden, paketlenmiş ürüne kadar olan tarımsal üretim sürecinde,

– İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği,
– Çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,
– Üretimi sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği,
– Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yapıldığı güvence altına alınmıştır.

Şu anda, GLOBALGAP-EUREPGAP standardı taze meyve sebze, kesme çiçek ve fidan için uygulanmaktadır. Ancak insan tüketimi için olan her türlü tarımsal ürün bu standardlara göre sertifikalandırılabilir. GLOBALGAP (EUREPGAP) ‘ın şu anda tüm dünyada geçerli olan ve genel kuralları yayınlanmış olan kapsamları ise şunlardır;

– Üretim Materyali (Fide, Tohum)
– Meyve&Sebze
– Çiçek ve Süs Bitkileri
– Entegre Çiftlik Güvenliği (Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Çiftlikleri, Hububat, Çay, Yem vs.)
– Entegre Su Kültürleri Güvenliği (Alabalık, Levrek yetiştirme çiftlikleri vs.)
– Yeşil (Ham) Kahve

GLOBALGAP-EUREPGAP SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

EUREPGAP Protokolüne göre başvuru yapabilecek üreticiler üç grupta toplanabilir:

1) Bireysel Üreticiler (Option 1):

Bireysel üretici EUREPGAP sertifikası için müracaat eder. Kayıtlı üretim alanı ve ilgili ürün işleme alanları sertifikalandırma kuruluşu tarafından senede bir kez haberli bir şekilde denetlenir

2) Tarım Ürünleri Üretici Birlikleri (Option 2 )

Birden fazla üreticinin üretici birlikleri çatısı altında toplanarak, belli bir iç tüzükle kurumsallaşıp, EUREPGAP sertifikası için tek bir kurum gibi başvurabilirler. Grup kendi bünyesinde bir kalite sistemi kurar. Sertifikalandırma kuruluşu, bu sistemi üretici sayısının karekökü olacak şekilde tesadüfi bir seçimle senede bir kez denetler.

3) Eşdeğerlik:

Bireysel üretici veya üretici grubu eşdeğer EUREPGAP sertifikası için müracaat eder. Fakat ülkemizde henüz EUREPGAP eşdeğerliğinde bir standart geliştirilmediği için bu seçenek uygulanmamaktadır.

EUREPGAP sertifikası, tarımsal üretim yapan üretici veya üretici birlikleri sertifikalandırma kuruluşuna başvuruda bulunur ve sertifikalandırma kuruluşu tarafından yapılan denetimler sonucu, EUREPGAP şartlarına uygun üretim yaptığına karar verilen üreticinin sertifikalandırmak üzere başvurduğu ürüne/ürünlere verilir.

EUREPGAP standardında 49 majör ve 99 minör kontrol noktası bulunmaktadır. Bireysel üretici veya üretici grubu denetimden başarılı bir şekilde geçmesi için majör kontrol noktalarına 100 ve minör kontrol noktalarına 95 uyum göstermelidir

EUREPGAP-MEYVE VE SEBZE YÖNETMELİĞİTıklayınız