Tarafsızlık Beyanımız

Avacert Anadolu Uluslararası Belgelendirme Denetim Teknik Kontrol Eğitim ve Test Hizmetleri  Limited Şirketi öncelikli amacı belgelendirmeye güvenen taraflara güven vermektir. Müşterilerimizin tarafımıza duyduğu güven kuruluşumuzun her zaman en büyük sermayesi olacaktır.

Avacert Anadolu Uluslararası Belgelendirme Denetim Teknik Kontrol Eğitim ve Test Hizmetleri  Limited Şirketi olarak;yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken, tarafsızlığın öneminin farkındadır.

Bu amaçla çıkar çatışmasını yönetmekte ve yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini güvence altına almaktadır.

Bu güveni ve tarafsızlığı sağlamak amacı ile aşağıdakileri beyan etmiştir.

 • Ahlaki değerlere sadık kalarak hizmet sağlamak.
 • Tüm taraflara karşı objektif olarak hizmet sağlamak.
 • Gizlilik kurallarına sonuna kadar uyarak hizmet sağlamak.
 • Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek hizmet sağlamak.
 • Bağımsızlıktan kesinlikle taviz vermeyerek hizmet sağlamak.
 • Faaliyetlerimizde profesyonel özen göstermek.
 • Faaliyetlerimizde ilgili tarafları adil olarak temsil ederek hizmet vermek.
 • Yeterli ve yetkin olduğumuz faaliyetlerde hizmet vermek.
 • Mesleki olarak etik olmayan davranışlardan uzak durmak.
 • Tarafların şikâyetlerinin çözümlenmesinde duyarlı davranmak.
 • Kuruluşumuz,Müşterilerimizin yönetim sistemlerinin iç tetkiklerini yapmamak.
 • Belgelendirme hizmeti veren kuruluşların faaliyetlerini belgelendirmemek.
 • Faaliyetlerimizi yürütürken kararlarımızı delillere dayandırarak açık ve net bir şekilde ifade etmek.
 • Belge kararını kuruluşumuzun alacağı ve kararı alma yetkisini kimseye devretmemek.
 • Müşterilerimizin tetkik ve belgelendirme statüsü hakkındaki bilgiye uygun erişim sağlamak.
 • Kararları alırken kendi çıkarlarını düşünmemek.
 • Mevcut pozisyonumuzdan yararlanarak çıkar sağlamamak.
 • Yönetim Sistemleri danışmanlığı ve yönlendirmesi yapmamak.
 • Oluşturulan belgelendirme ve tarafsızlığı sağlama komitelerine baskı yapmamak.
 • Kuruluşumuzun mali yapısını sadece belgelendirme faaliyetlerine dayandırmak.
 • İlişkilerin tarafsızlık için tehdit oluşturması durumunda belgelendirme yapmamak.
 • Tetkiklerde delil aramak yerine başka bir kişiye güven veya yakınlıktan uzak durmak.
 • Kuruluşumuz personeli veya tedarikçilerimiz üzerine sindirme politikası uygulamamak.