Tarafsızlık Taahhüdü

Birincil amaçlı sertifikasyona AVACERT Uluslararası Belgelendirme Denetim ve Eğitim Hizmetleri güvencesine güvenmek. Müşterilerimizin bize duyduğu güven, daima şirketimizin en büyük varlığı olacaktır.

AVACERT Uluslararası Belgelendirme Denetim ve Eğitim Hizmetleri olarak, yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerini yürütürken tarafsızlığın öneminin farkındadır.

Bu amaçla, çıkar çatışmasını yönetir ve yönetim sistemi dokümantasyon faaliyetlerinin nesnelliğini sağlar.

Bu güven ve tarafsızlığı sağlamak amacıyla aşağıdakileri belirtmiştir.

• ISO/IEC 17021-1:2015 standardı, ISO/IEC 17021-2:2016 standardı, ISO/IEC 17021-3:2017 standardı, ISO/IEC TS 17021-10:2018 standardı, ISO/TS 22003:2013 standardı, ISO/IEC 27006:2015/AMD 1:2020 , ISO/IEC 50003:2018 standardı, TÜRKAK R.40.02, R.40.05 Rehber Dokümanları, Teknik Şartnameler, akreditasyon standardı tarafından hazırlanan dokümanlara göre kurmuş olduğumuz sistemimizi etkin olarak uygulamayı taahhüt ederiz.

• Etik kurallara sadık kalarak hizmet vermek.

• Tüm taraflara tarafsız hizmet sunmak.

• Gizlilik kurallarının sonuna kadar takip ederek hizmet sağlayın.

• Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek hizmet sunmak.

• Bağımsızlıktan ödün vermeden hizmet vermek.

• Faaliyetlerimizde profesyonel bakımı göstermek.

• Faaliyetlerimizde ilgili tarafları adil bir şekilde temsil ederek hizmet sunmak.

• Faaliyetlerde bulunmak, yeterli ve yetkin.

• Profesyonel olarak etik olmayan davranışlardan kaçınma.

• Tarafların şikayetlerini çözmede hassas davranmak.

• Şirketimiz müşterilerimizin yönetim sistemlerinin iç denetimlerini gerçekleştirmemektedir.

• Belgeler, hizmet veren kuruluşların faaliyetlerini doğrulamaz.

• Faaliyetlerimizi yürütürken, kararlarımızı açık ve net bir şekilde kanıtlara dayalı olarak ifade etmek.

• Belge, karar alma ve karar verme yetkisini devretmez.

• Müşterilerimizin denetim ve sertifika durumu hakkında bilgi uygun erişim sağlar.

• Karar alırken kendi menfaatlerimizi dikkate almıyoruz.

• Mevcut konumumuzdan yararlanamıyoruz.

• Yönetim Sistemlerine danışılmamakta ve yönlendirilmemektedir.

• Oluşturulan belgeler üzerinde baskı yok ve tarafsızlık var.

• Kuruluşunun mali yapısını sadece belgelendirme faaliyetlerine dayandırır.

• İlişkilerin tarafsızlığına yönelik tehditler söz konusu ise belge vermez.

• Denetimlerde kanıt aramak yerine, başka bir kişiye olan güven veya yakınlıktan uzaklaşıyoruz.

• Çalışanlarımıza veya tedarikçilerimize herhangi bir sindirme politikası uygulamıyoruz.

 

Genel Müdür