ISO/TS 16949

ISO/TS 16949 TARİHÇESİ

ISO/TS 16949 Uluslararası Otomotiv İşlem Ekibi (International Automotive Task Force -IATF) tarafından ISO/TC 176 temsilcileri ve otomotiv üreticilerinin ve ticari birliklerin uzmanlarının katılımı ile geliştirilmiş dünya çapında bir otomotiv standardıdır.

IATF, otomotiv imalatçıları grubu olup (General Motors, Ford, Daimler Chrysler, BMW, PSA Citroen, Volkswagen, Renault, Fiat) dünya genelindeki otomotiv müşterilerine kalite ürünler sunulması amacıyla ticaret birlikleri oluşturulmuştur.

1999 yılının Mart ayında yayınlanan ve 2002’de gözden geçirilen ISO/TS 16949, sektör gereksinimleri ve müşteri özel istekleri göz önüne alınarak AVSQ (İtalya), EAQF (Fransa), QS-9000 (ABD) ve VDA (Almanya) ve ANFIA(İtalya) standartlarının gerekliliklerin eklenmesi ile oluşturulmuş teknik spesifikasyondur. Buna rağmen herhangi birinin yerine geçmez.

ISO/TS 16949 NEDİR?

Bu standart ile birden çok belgelendirme denetimi ortadan kalkmış ve otomotiv üretimi ve ilgili parça ve servis organizasyonlarının kalite yönetim sistemine genel bir yaklaşım sağlanmıştır. Global otomotiv endüstrisi, sürekli gelişimin yanı sıra ürün kalitesi, verimliliği ve rekabet gücü konusunda dünyadaki en iyilerle aynı düzeyde olunmasını gerektirir. Bu amacı gerçekleştirmek için pek çok taşıt üreticisi, tedarikçilerinin ISO /TS 16949:2002 olarak bilinen kalite yönetimi standardında belirtilen titiz teknik belirtimlere uymasında ısrar eder. Aslında belli başlı taşıt üreticilerinin çoğu için bu standartın sertifikasını almak iş yapabilmek için zorunlu bir gerekliliktir.

ISO/TS 16949 Otomotiv Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Standardı, otomotiv sektöründeki üretici ana kuruluşların ve bu kuruluşlara yedek parça üreten yan kuruluşların kalite sistemlerinin sürekli iyileşmeyi sağlayan, hata önleme üzerinde duran ve temin zincirinde değişiklik ve kayıpları önleyen ortak bir anlayış içinde güvence altına alınmasını ve bu anlayışın süreklilik kazanmasını amaçlar. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının çizgisinde hazırlanmıştır.

ISO/TS 16949, Toplam Kalite Yönetimi anlayışında son derece etkin bir sistem olarak değerlendirilmesinin yanı sıra kalite teknikleri, iş planları, sevkiyat, fiyat ve işletmecilik konularında sürekli iyileştirme prensibine sahip etkin bir uygulama özelliği taşımaktadır.

ISO/TS 16949, otomotiv sektöründe yer alan küçük üreticilerden geniş coğrafyalara yayılmış çok uluslu organizasyonlara varıncaya dek üretim malzemeleri, üretim veya servis parçaları, ısıl işlem, boyama, kaplama, polisaj gibi hizmetler sunan her tür otomotiv tedarik şirketi tarafından uygulanabilir. Kuruluş, bu standardın şartlarını sağladığında ISO/TS 16949 belgesini alabilir. Çoğu taşıt üreticisi için belgelendirme, uluslararası düzeyde tanınan ve dünyanın her yerinde iş yapabilmeye yardımcı olan zorunlu bir gerekliliktir. Farklı taşıt üreticileriyle çalışan tedarikçiler için EAQF, QS-9000 gibi birden çok belgelendirme ihtiyacını ortadan kaldırarak hazırlık ve belgeleme işlemleriyle ikinci ve üçüncü taraf denetimlerinde yinelemeyi önler. Bu standart FORD GM, CHRYSLER BMW, PEUGEOT CİTROEN, AUDİ MERCEDES BENZ, GME OPEL FİAT, BOSCH RENAULT, VOLKSWAGEN tarafından tanınmıştır.

STANDART BAŞLIKLARI

0 Giriş
0.1 Genel
0.2 Proses yaklaşımı
0.3 ISO 9004 ile ilişkiler
0.4 Diğer yönetim sistemleriyle uyumluluk
0.5 Bu teknik şartnamenin amacı
1 Kapsam
1.1 Genel
1.2 Uygulama
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve Tarifler
3.1 Otomotiv sanayi için terimler ve tanımlar
4 Kalite yönetim sistemi
4.1 Genel şartlar
4.2 Dokümantasyon şartları
5 Yönetim sorumluluğu
5.1 Yönetimin taahhüdü
5.2 Müşteri odaklılık.
5.3 Kalite politikası
5.4 Plânlama
5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim
5.6 Yönetimin gözden geçirmesi
6 Kaynak yönetimi
6.1 Kaynakların sağlanması
6.2 İnsan kaynakları
6.3 Alt yapI
6.4 Çalışma ortamı
7 Ürün gerçekleştirme
7.1 Ürün gerçekleştirmenin plânlanması
7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler
7.3 Tasarım ve geliştirme
7.4 Satın alma
7.5 Üretim ve hizmet sağlanması
7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü
8 Ölçme, analiz ve iyileştirme.
8.1 Genel
8.2 İzleme ve ölçme
8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü
8.4 Veri analizi
8.5 İyileştirme

NEDEN ISO/TS 16949?

  • COP – MOP – SOP bazlı Otomotiv Süreç Yaklaşımının hayata geçirilmesi
  • 2. Veya 3. taraf belgelendirmelerin optimizasyonu • Süreç etkililik ve etkinliklerini geliştirilmesi
  • Üretim değişkenliğinin azaltılması
  • Otomotiv sektöründe uluslararası geçerliliği olan “Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi”