LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi Testleri

Günlük yaşamımızın vazgeçilmez öğesi haline gelen teknoloji ile birlikte hızla gelişen elektrikli ekipmanlar ürün güvenliği konusunu kritik öneme sahiptir. Test yapılmamış , kritere uyumu gözlemlenmemiş onaysız cihazlar sebebi ile her yıl yüzlerce birey elektriksel akıma maruz kalmakta, yada yangın tehlikeleri ile karşı karşıya kalmaktadır.
Bu hususta elektrikli ve elektronik ekipmanların ürün güvenliğini karşılama konusunda en kritik aşamalardan biri ülkemizin kabul edip, uymakla yükümlü olduğu Avrupa Standartları kapsamında LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi Yönetmeliği incelemeleridir.
Nihai kullanıcıyı korumayı amaçlayan bu deney ve gözetimler LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi Testi olarak bilinir.
LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Testinin temel amacı kullanıcıyı elektriksel akım ve yangın tehlikesinden korumaktır.
Muhtemel Tehlikeler;
Elektrik Çarpması: İnsan vücudu bir iletkendir. Elektrik akımının insan vücudundan geçmesi veya iletilmesini elektrik çarpması olarak nitelendirilmektedir. Miliamperler ölçeğinde bir akım bile insan sağlığını tehlike girmesine sebep olabilir..
Ürün tasarımından kaynaklanan elektrik çarpmalarının önüne geçmek için cihazlar tehlikeli gerilim seviyelerine ulaşım olmayacak biçimde tasarlanırlar. Bunu garanti etmek adına, ulaşılabilir bölgeler ile tehlikeli gerilimli yerler arasına yalıtımı sağlamak adına ;yalıtım mesafesi, yalıtım maddesi ve koruyucu toprak bağlantısı gibi önlemler uygulanır. Eğer bir yalıtım mesafesi veya yalıtım maddesi tasarlanmışsa, yalıtımın kaşılaştığı çalışma gerilimine göre saptanan mesafe, kalınlık, dielektrik direnci ve yalıtım dayanımı gibi şartlar sağlanmalıdır.
Patlamalar: Ürünler, televizyon tüpleri gibi infilak ettiğinde yaralanmalara neden olabilecek durumlara karşı korumalı kılınacak biçimde tasarlanmalıdır.
Mekanik Zararlar: Ürün tasarımları, gerekli mekanik mukavemet ve kararlılık kriterlerine uygun tasarlanmalı ve keskin köşeli olmak gibi tehlikeli durumlara mahal vermeyecek biçimde olmalıdır. Kriterlere uygun ürünlerde mekanik tasarımların yetersizliğinden kaynaklı cihazın devrilmesi, düşmesi veya kesmesi gibi riski durumların önüne geçilmiş olur.
Yangın: Elektronik kompenentler de oluşabilecek sorunlar, uygun olmayan bağlantılar, kapasitesinin üzerinde yüklemeler ve yalıtım direncinin delinmesi gibi durumlarda ortaya çıkabilecek aşırı sıcaklıklar veya arklar nedeniyle cihazlar yangına sebep olabilir. Cihazdan kaynaklanan bu yangınların çalışmasını ve yayılmasının önüne geçmek için tasarımlarda mekanik ve elektriksel bir dizi gereklilikler sağlanır.
LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi Yönetmeliğinin amacı, ulusal pazarın sürmesini sağlarken piyasadaki elektrikli cihazların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst seviyede koruyan yeterliliklere sahip olmasına ilişkin kriter ve kontrolleri belirlemektir.
LVD Yönetmeliği, Ek-II’de sıralanan cihaz ve şartlar dışında, alternatif akım için 50 V – 1000 V, doğru akım için 75 V – 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli cihazları kapsar.
LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi Testleri
Kaçak Akım Deneyi
İzolasyon Direnci,
Yüksek Gerilim (Voltaj)
Toprak Devamlılığı,
Güç ölçümü
Etiket Dayanımı,
Yalıtma aralıkları, yüzeysel kaçak yolu uzunlukları ve yalıtımdan geçen uzaklıklar
IP (Sıvı ve Katı Cisimlerin Girişine Karşı Koruma) Deneyler
Sıcaklık Artışı, Isınma Deneyi
Kızaran Tel Deneyi
Bilya Basınç Deneyi
İğne Alevi Deneyi
İklimlendirme Deneyi
Mekanik Deneyler
Nemlendirme Deneyleri
Olağan Dışı Çalışma
Hata Koşulları

LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi Test Standartları
TS EN 60204 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı
TS EN 60335-1 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler
TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
EN 61010-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri – Bölüm 1
EN 60034-1 Döner elektrik makinaları – Bölüm 1: Beyan değerleri ve performans TS 3205
EN 60601-1 Elektrikli Tıbbi Cihazlar-Bölüm 1:Genel Güvenlik Kuralları
TS EN 60065 Güvenlik kuralları – Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar
TS EN 62031 LED modülleri – Genel aydınlatma için – Güvenlik ile ilgili özellikler
TS IEC 62560 Lambalar – Kendinden balastlı LED lambaları – Gerilimi 50 V’dan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan
TS EN 62040-1 Kesintisiz Güç Sistemleri -Bölüm 1:KGS için genel kurallar ve güvenlik kuralları